Menu Zamknij

VII Powiatowy Mini Triathlon Zimowy 12.01.2020

VII Powiatowy Mini Triathlon w Solcu Kujawskim to impreza tradycyjnie rozgrywana w dniu Wielkiego Finału WOŚP. Zawody zostaną rozegrane na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Solcu Kujawskim na dystansie – 1/50 ironmana. 


Zaczynamy tradycyjnie od basenu – trzy długości i jeszcze kawałeczek na maksymalnych obrotach
 • Pływanie odbywa się na basenie Ośrodka Sportu Rekreacji w Solcu Kujawskim,
 • Dystans – 78 m, styl dowolny, start odbywa się z wody, obowiązuje strój tekstylny
 • Serie na czas,
 • Wyniki zaokrągla się do 0,1 sekundy 

Rower:

 • Jazda na rowerze odbywa się na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim
 • Jazda na trenażerze stacjonarnym 3600 m (rower szosowy, opór trenażera jednakowy dla wszystkich stanowisk, ujednolicone obwody kół)
 • Serie na czas
 • W serii startuje 3 zawodników (ograniczenie spowodowane liczbą trenażerów)
 • Możliwość zastosowania własnych pedałów i butów rowerowych. Organizator będzie posiadał pedały Miche szosa, Shimano SPD, zwykłe z noskami
 • Kolejność startu poszczególnych zawodników zostaje losowana po zakończeniu pływania. Orientacyjny start pierwszej osoby godz. 10.15
 • Wyniki zaokrągla się do 0,1 sekundy,
 • Po zakończeniu konkurencji sumuje się czasy z pływania i jazdy na rowerze.
 • Możliwość startu na prywatnym rowerze (licznik musi być zamontowany na tylne koło: obwód – 2150, opona – 700 x 23) 
Odcinek rowerowy odbywa się w Hali OSiR na specjalnie przygotowanych trenażerach
 1. Cel zawodów:
  • Wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  • Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Bydgoskiego i okolic.
  • Popularyzacja triathlonu jako formy aktywności fizycznej dostępnej dla każdego.
  • Promocja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.
 2. Organizator imprezy:
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim 
 3. Termin i miejsce zawodów:
  • Zawody odbędą się 12.01.2020 na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.
  • Zawody rozpoczynają się o godzinie 9:30 
 4. Warunki uczestnictwa:
  • Prawo startu w zawodach mają osoby, które do dnia 12.01.2020 r. ukończą 16 lat.
  • Każdy uczestnik jest zobowiązany do własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań lekarskich i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Dokonuje tego w biurze zawodów, które będzie znajdować się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim i czynne będzie w dniu zawodów od godz. 8.30
  • Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić w biurze zawodów pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w zawodach. 
 5. Zgłoszenia:
  • Zawodnik biorący udział w zawodach zobowiązany jest do stawienia się w biurze zawodów i wypełnienia formularza zgłoszeniowego na 30 min przed rozpoczęciem.
  • Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 8.01.2020 r. o godzinie 24.00. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Zgłoszenia do zawodów Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim (tel. 52 387 20 15 w. 121 lub 119 lub marketing@osir.soleckujawski.pl)
  • Limit uczestników – 50 osób. 
 6. Klasyfikacje:
  • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
  • Klasyfikacja wewnętrzna – najlepsza mieszkanka i najlepszy mieszkaniec Solca Kujawskiego. 
 7. Nagrody:
  • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1 – puchar, medal, dyplom, nagroda rzeczowa, miejsca 2-3 – medal, dyplom i nagroda rzeczowa
  • Najlepsza mieszkanka i najlepszy mieszkaniec Miasta i Gminy Solec Kujawski – dyplom i drobna nagroda rzeczowa.
  • Wśród wszystkich zawodników rozlosowane zostaną 3 upominki. 
 8. Zasady rozgrywania poszczególnych konkurencji: 1/50 Triathlonu
  • Pływanie:
   • Pływanie odbywa się na basenie Ośrodka Sportu Rekreacji w Solcu Kujawskim,
   • Dystans – 78 m, styl dowolny, start odbywa się z wody, obowiązuje strój tekstylny
   • Serie na czas,
   • Wyniki zaokrągla się do 0,1 sekundy 
  • Rower:
   • Jazda na rowerze odbywa się na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim
   • Jazda na trenażerze stacjonarnym 3600 m (rower szosowy, opór trenażera jednakowy dla wszystkich stanowisk, ujednolicone obwody kół)
   • Serie na czas
   • W serii startuje 3 zawodników (ograniczenie spowodowane liczbą trenażerów)
   • Możliwość zastosowania własnych pedałów i butów rowerowych. Organizator będzie posiadał pedały Miche szosa, Shimano SPD, zwykłe z noskami
   • Kolejność startu poszczególnych zawodników zostaje losowana po zakończeniu pływania. Orientacyjny start pierwszej osoby godz. 10.15
   • Wyniki zaokrągla się do 0,1 sekundy,
   • Po zakończeniu konkurencji sumuje się czasy z pływania i jazdy na rowerze.
   • Możliwość startu na prywatnym rowerze (licznik musi być zamontowany na tylne koło: obwód – 2150, opona – 700 x 23) 
  • Bieg:
   • Bieg odbywa się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim,
   • Dystans biegu – 840 m,
   • Bieg odbywa się w formule biegu pościgowego. Oznacza to, że zawodnik, który zajmuje pierwsze miejsce po dwóch konkurencjach (pływanie i rower) startuje jako pierwszy, a kolejni uczestnicy startują po czasie, który tracili do niego po dwóch konkurencjach,
   • Zawody wygrywa osoba, która jako pierwsza pokona trasę biegu.
   • Orientacyjny start godz. 12.00 
 9. Pozostałe sprawy organizacyjne:
  • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
  • W zawodach obowiązywał będzie ręczny pomiar czasu.
  • Osoba która nie ukończy jednej z konkurencji nie będzie klasyfikowana i nie przystępuje tym samym do kolejnej. Zawodnik ma tylko jedna próbę.
  • Powtórzenie próby może nastąpić wyłącznie wówczas gdy zostanie ona przerwana przez defekt sprzętu lub błąd sędziowski.
  • Podczas rozgrywania zawodów obowiązują zasady fair play, utrudnianie przeprowadzenia zawodów skutkuje dyskwalifikacją.
  • Protesty będą rozpatrywane na miejscu i należy je składać do 10 min po zakończeniu konkurencji
  • Decyzje organizatorów po rozpatrzeniu protestu są ostateczne.
  • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
  • Po ukończeniu zawodów uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców znajdujących się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.
  • Zakończenie zawodów około godz. 12.45 w holu głównym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *