Menu Zamknij

Regulamin VI Biegu Najeżonego Przeszkodami „Jeżyk”

I . ORGANIZATOR

 • Organizator biegu: MUKS „Start” Solec Kujawski
 • Współpraca: Nadleśnictwo Solec Kujawski, OSiR Solec Kujawski, Gmina Solec Kujawski
 • Honorowym Patronatem imprezę objął Starosta Powiatu Bydgoskiego Wojciech Porzych

II. TERMIN I MIEJSCE

 • Solec Kujawski – sobota – 24.09.2022 r.  godz. 13.00  
 • Biuro zawodów: Leśnictwo Miejskie – Rudy Puszcza Bydgoska
 • Dystans: ok. 5 km
 • Trasa: cross (tereny leśne, podmokłe, trawers, naturalne i przygotowane przeszkody)
 • Start i meta: Leśnictwo Miejskie – Rudy

III.    SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. W biegu uczestniczyć mogą wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do biegu, mają ukończone
  16 lat, podpiszą oświadczenie o odpowiedzialności za swój stan zdrowia i opłacą opłatę startową. Limit uczestników wynosi 250 osób (liczy się kolejność opłaty wpisowego).

  Link do zapisów: https://b4sportonline.pl/bieg_najezony_przeszkodami_jezyk/zapisy_na_vi_bieg_najezony_przeszkodami_jezyk/5958
 • Start zawodników odbywać się będzie w grupach w odstępach czasowych (względy bezpieczeństwa). Prosimy by zawodnicy zapisywali się do odpowiedniej grupy :
 • DIAMENTOWA – grupa, która walczy o podium i puchary
 • ZŁOTA –  grupa ma dobre tempo biegu
 • SREBRNA – grupa ma spokojne tempo biegu
 • BRĄZOWA – grupa ma charakter rekreacyjny, pokonuje trasę marszobiegiem
 • Z PSEM – grupa pokonuje trasę ze swoim czworonogiem

WAŻNE !!!

Tylko zawodnicy Grupy Diamentowej walczą o PUCHARY. W sytuacji gdy któryś z zawodników z niższych grup osiągnie lepszy czas od zawodników Grupy Diamentowej nie bierze się go pod uwagę w walce o trzy pierwsze miejsca.

3.  Pomiar czasu – elektroniczny.

4.  Opłatę startową wpłacamy poprzez portal b4sport.pl:

25.07.2022 – 31.08.2022 – 45 zł

01.09.2022 – 18.09.2022 – 50 zł

w dniu biegu 24.09.2022 – 60 zł

Dodatkowa opcja – koszulka (proszę podać rozmiar):

25.07 – 31.08.2022 – 35 zł

01.09 – 18.09.2022 – 40 zł


5. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:

– medal pamiątkowy
– numer startowy
– wodę
– prawo udziału w zawodach oznakowaną trasą
– ciepły posiłek na mecie zawodów
– zabezpieczenie medyczne
– dostępność toalet i umywalek

6. Biuro zawodów – Leśnictwo Miejskie – Rudy będzie czynne na 3 godziny przed startem.

7. W dniu zawodów będzie możliwość rejestracji jedynie w przypadku nie osiągnięcia limitu zawodników.

8. W związku z utrudnieniami na trasie zaleca się dobór odpowiedniego stroju (stara odzież – długie spodnie i bluza, gorsze obuwie).


IV. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I NAGRODY

 1. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn prowadzona będzie oddzielnie.
 2. Dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn nagrody i puchary w kategorii Open.
 3. Dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn zawodników Solca Kujawskiego nagrody i puchary w kategorii Open.


V. PROTESTY

1.Protesty można składać w tylko w dniu zawodów przed dekoracją po wywieszeniu wyników.

2.Protesty zostaną rozpatrzone bezpośrednio po zgłoszeniu przed dekoracją, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa biegu.


VI. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 1. Uczestnicy biegu powinni szanować środowisko naturalne poruszać się tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
 2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie zawodów.
 3. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

 2. Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.

 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne szkody.

 4. Przez akceptację niniejszej regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

 5. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe.

 6. Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.

 8. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

 9. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami biegu mogą być wykorzystane przez organizatora, prasę, radio i telewizję.

 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 11. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Prezes Klubu: MUKS „Start” Solec Kujawski Marek Roliński tel. 692-476-054

Sędzia główny zawodów: Wojciech Lutowski tel. 506-149-077

Koordynator imprezy: Szymon Raczyński tel. 694-559-195