Menu Zamknij

Ciekawe miejsca

Co warto zobaczyć w Solcu Kujawskim?

Villa Anna – wybudowana w 1911 roku jako budynek mieszkalny. Przed II Wojną Światową dom należał do państwa Priebe, w którym to mieszkała przez około rok ich córka Ingrid wraz ze swoim mężem, niemieckim żołnierzem Heinzem Veita. Jednak na przełomie 1944/1945 zostawili swój dobytek, uciekając w głąb Niemiec, chroniąc się przed Armią Czerwoną. Przez następne lata, Villa służyła jako siedziba NKWD a jej piwnice jako areszt, następnie budynek stał się miejscem spotkań lokalnego organu PZPR. W 1959 roku, w ramach obchodów 15-lecia PRL, w budynku Villi Anny uruchomiono Ośrodek Zdrowia który funkcjonował do 1998 roku. Do 2005 roku dziłało tam pogotowie.

Od roku 2009 do dnia dzisiejszego Villa Anna pełni funkcję Muzeum Solca im. Księcia Przemysła.Muzeum ma charakter regionalno-historyczny. Gromadzi pamiątki związane z terenem Solca Kujawskiego i jego najbliższą okolicą.

2. Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej – Bogata historia działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta Solca Kujawskiego sięgająca 1886r. przyczyniła się do dużej ilości zgromadzonych dokumentów, zdjęć i innych pamiątek. Brak pomieszczenia do ich eksponowania i przechowywania zmobilizowała działaczy OSP do poczynania starań rozbudowy remizy i utworzenia Sali Tradycji. Nastąpiło to w 100 – rocznice działalności OSP (1996r.). W ciągu 25 lat ilość zgromadzonych eksponatów była już tak duża, że utworzona Sala Tradycji nie mogła ich wszystkich pomieścić. Taka sytuacja przyczyniła się do odremontowania budynku znajdującego się przy strażnicy i utworzenia tam muzeum OSP. Oficjalne otwarcie nastąpiło podczas obchodów 125-lecia jednostki (2011r.). Zgromadzone w Muzeum eksponaty to m.in. zdjęcia przedstawiające działalność straży, obiekty i sprzęt jakim dysponowano z początku XX wieku, dokumenty założycielskie straży z pierwszym statutem z roku 1886, puchary, sztandary, uzbrojenia i sprzęt gaśniczy, wiadra skórzane, sikawki, książki, gazety, artykuły z gazet opisujących działalność OSP. Swą osobną ekspozycję mają prace licencjacie i magisterskie, które opisują działalność OSP i orkiestry dętej. Rozwój jednostki uwidoczniona jest w kronikach, albumach i książkach napisanych o naszym mieście. Ilość zebranych dokumentów stale się powiększa. Swoje pamiątki z społecznej działalności OSP, przekazują mieszkańcy naszego miasta. Puchary i nagrody również mają swoje miejsce w Muzeum i są to w większości zbiory od 1976r.

3. Ratusz – W drugiej połowie XIX wieku, zmieniał się styl architektury i zabudowa miasta. Względnie szybko powstały obiekty sakralne oraz ważne budowle i instytucje użyteczności publicznej. I tak oto 22 kwietnia 1890 roku wmurowano kamień węgielny pod gmach nowego ratusza miejskiego, którego głównym wykonawcą była firma budowlana Augusta Schillera miejscowego przedsiębiorcy. Władze miejskie urzędowanie w budynku rozpoczęły 19 stycznia 1891 roku. Ratusz jest budynkiem murowanym, nieotynkowanym posiadającym trzy kondygnacje, trzecia zakończona jest szczytem. Ratusz jest siedzibą Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

4. Villa Wegenera – Kamienica postawiona w latach 1891-1903. Autorem projektu Villi był architekt Józef Święcicki, który zaprojektował m.in. Hotel „Pod Orłem” w Bydgoszczy. Początkowo budynek służył jako prywatna Villa Juliusza Wegenera – właściciela tartaków. W dwudziestoleciu międzywojennym w budynku mieściło się sanatorium Powiatowej Kasy Chorych w Bydgoszczy. W okresie II wojny światowej z Villi korzystali żołnierze niemieccy. W dniu 18.09.1945 r. w budynku rozpoczęło działalność Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne, które w dniu 01.09.1947 r. zmieniło nazwę na Prywatną Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego Miejskiej Rady Narodowej w Solcu Kujawskim. Służy niezmiennie jako siedziba jednostek oświatowych – obecnie w murach Villi mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

5. Cmentarz ewangelicko-mennonicki w Przyłubiu – Cmentarz z XIX wieku, który można wyróżnić z otoczenia poprzez charakterystyczne, usytuowanie na lekkim wzniesieniu oraz zgrupowanie typowej szaty roślinnej z krzewami (np. bez) i drzewami (lipa, akacja, dąb). Teren cmentarza porośnięty jest dziką roślinnością, wśród której porozrzucane są resztki nagrobków. Na grobach znajdują się znaki krzyża i kotwicy. Należą do najstarszych symboli ikonografii chrześcijańskiej i symbolizują nadzieję na życie wieczne. Intrygującym elementem jest Oko mądrości (Opatrzności) Bożej. W połączeniu z krzyżem symbolizuje ono Trójcę Świętą i Łaskę Bożą. Motyw zachodzącego słońca symbolizuje śmierć człowieka a zarazem jego budzenie się do nowego życia.

Cmentarz w Przyłubiu

6. Kolejowa wieża ciśnień – Wieża ciśnień, położona jest przy ul. Dworcowej, przy trakcie kolejowym Bydgoszcz – Toruń. Została zbudowana w drugiej połowie XIX wieku, prawdopodobnie wraz z otwarciem żelaznej linii kolejowej w 1861 roku. Powstanie wieży było istotne z wielu względów. Była to jedyna taka wieża na trasie Bydgoszcz Wschód – Toruń. Oprócz tego, w Solcu prężnie rozwijały się prace przeładunkowe setek tysięcy podkładów kolejowych z Królestwa Kongresowego i Galicji, transportowanych koleją parową. Umiejscowienie wieży było istotne, również ze względu na potrzebę kolei wschodniej dla Prus. Wysokość wieży wynosi ok. 15 metrów, została wykonana na planie wielokąta z cegły wiśniówki. Wraz z elektryfikacją trakcji w latach 80-tych XX wieku, wieża przestała być użyteczna. Współcześnie jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski, natomiast od 2009 roku jest dzierżawiona przez osobę fizyczną.

7. Stary Dworzec Kolejowy –Stary Dworzec PKP, to budynek murowany, dwu i pół kondygnacyjny. Został zbudowany w 1898 roku. Oprócz budynku samego dworca, do zabytków zaliczyć można również inne obiekty wchodzące w skład zabudowy stacyjnej Solca Kujawskiego, więc pomocniczą zabudowę gospodarczą – magazyn, sanitariaty, wieżę ciśnień oraz nastawnie i budkę dróżnika. Aktualnie obok zabytkowego budynku Dworca funkcjonuje Punkt Obsługi Podróżnych, stary budynek nie obsługuje już pasażerów.

8. KOŚCIÓŁ PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA – wybudowany w latach 1911-1912 z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii – Witolda Nowakowskiego. Jeszcze w latach 20-tych XX wieku rozpoczęto rozbudowę kościoła, przede wszystkim dobudowano nawy boczne, prezbiterium i zakrystię. Konsekracja świątyni nastąpiła w dniu 13.12.1931 r. W kościele znajduje się m.in. zabytkowy barokowy ołtarz z XVII wieku. W centralnej części ołtarza znajduje się m.in. obraz św. Anny – namalowany ok. 1633 r. Niezwykle ciekawe są także obrazy znajdujące się na ołtarzach bocznych – jeden z nich przedstawia „Chrzest Jezusa w Jordanie”. W tle obrazu widoczna jest panorama Torunia. W 2011 roku w świątyni umieszczono relikwie świętej Joanny Beretty Moli.

9. KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA – wybudowany w latach 1845-1847, aż do 1945 roku jako kościół ewangelicki i jest obecnie najstarszym murowanym obiektem w mieście. Budowę świątyni wsparł finansowo król pruski Fryderyk Wilhelm IV. W 1894 roku wybudowano 37 metrową wieżę. Usytuowany został na osi północ – południe, zwrócony wejściem ku północy. Znajdujące się na niej dzwony zostały poświęcone i umieszczone w 1929 roku. Od 1966 roku kościół stał się samodzielną siedzibą parafii. Najbardziej okazałym elementem wystroju świątyni są piękne witraże.

10. Soleckie Centrum Kultury

11. Park Jurajski w Solcu Kujawskim

Pełnowymiarowe modele dinozaurów i innych zwierząt ery mezozoicznej rozmieszczone wzdłuż leśnej ścieżki.

12. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim

Kompleks Ośrodka Sportu i Rekreacji, który można uznać za jedną z wizytówek naszego miasta, obejmuje halę widowiskowo-sportową, stadion sportowy oraz park wodny (dokładne informacje o obiektach umieściliśmy na poszczególnych podstronach). Od początku swojego istnienia uznawany jest on za jeden z najładniejszych i najbardziej funkcjonalnych obiektów w województwie kujawsko-pomorskim.

Ośrodek gościł znakomitych sportowców z Polski i zagranicy – Mistrzów Olimpijskich, Mistrzów Świata, Europy i Polski w dyscyplinach sportowych takich jak: zapasy, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, boks, karate, tenis stołowy, szermierka, kulturystyka czy fitness. Zorganizowano już ponad 2300 imprez, z czego wiele o charakterze międzynarodowym oraz ogólnopolskim,  w których udział wzięło ponad 300 tysięcy zawodników!

Kompleks OSiR
Stadion główny
Park Wodny